12 de març 2012

Mai no li digueu...que són de plàstic.
Les ensuma cada nit...