16 de febr. 2010

Test flamenc


Tenint en compte que:

a.- el bec del flamenc apunta a ponent

b.- la velocitat d'expulsió de la femta és de 18 metres per segon

c.- la distància de la cloaca a l'aigua és de 76 centímetres

Podries dir-nos la direcció i força (en metres /segon) del vent?

Entre les respostes correctes es sortejarà una sortida foto-ornitològica a l'aguait de Vilaür (Alt Empordà).


* * *
Fotografia: Marta Bru. Aiguamolls de l'Empordà. Febrer de 2010
* * *