15 de març 2009

Faltes de fotografia (7)

Es tresspasa?
Estrés passa?
És 3 passa?
Est res passa?

* * *
Vic, març de 2009
* * *