27 de març 2008

Pessics (21)Manuel,
ceramista de Guimaraes.

Les idees poden ser grans,
les mans son petites.
Les idees potser poden canviar el món,
les mans només poden canviar allò que toquen.
Però, sovint, amb petits canvis
s'aconsegueixen coses importants...

(Dwijendranath Tagore)

* * *