7 de febr. 2008

Pessics (12)

Hi ha homes que lluiten un dia i són bons.
N'hi ha que lluiten un any i són millors.
N'hi ha que lluiten molts anys i són molt bons.
Però n'hi ha que lluiten tota la vida:
aquests són els imprescindibles...

(Bertolt Brecht)