3 de gen. 2010

Primeres notícies de H.R.


Benvolguda senyora S.

Li escrivim aquestes línies per comunicar-li que estem seguint la pista de la persona per la qual es va interessar i de la qual ens va encarregar, ja fa unes setmanes, la recerca de les seves dades i situació actual.

Malauradament, la seva sospita s'ha confirmat. H.R. està enterrada al cementiri de Deià, a poques passes de la tomba de Robert Graves, la qual, sigui dit de passada, està aquests dies coberta de presumptes petits homenatges dels seus lectors...

Però deixem ara Graves, que no toca. La tomba, modesta, presenta unes inscripcions cal·lígrafes, amb el nom, dates de naixement i òbit i les inicials E.P.D., que hem dubtat si eren un missatge en clau o, simplement, En Pau Descansi.

L'orientació de les línies presenta una clara desviació en diagonal, cap a la dreta i cap amunt, llevat de les esmentades E.P.D. les quals -amb ajuda d'una pauta traçada amb regla i llapis- estan correctament alineades. L'estudi grafològic fet
in situ ens porta a concloure que les inscripcions lapidàries no han estat realitzades per cap professional.

També volia comunicar-li que la difunta senyora R. no és la única R. que hi ha enterrada al mateix cementiri. En efecte, a pocs metres, al terra del passadís perpendicular a l'entrada, pot llegir-se una inscripció, també cal·lígrafa, feta directament sobre el ciment, que adverteix que estem trepitjant la seu de les despulles de J.R., mort sis anys abans que H.R.

Aquesta és, sense cap mena de dubte, una dada que ens ha corprès i que ens ha portat a dissimular, amagant-nos darrera les solapes de les nostres gavardines, davant les nombroses persones que, a aquella hora, passejaven pel cementiri.

Bé, doncs, sàpiga que en data d'avui i malgrat els escassos recursos humans de que disposa la nostra delegació a Mallorca i, també, malgrat l'acumulació de feina que aquí hi ha (imagini la feina que se'ns ha girat, després de la recent condemna del Suprem a l'ex batlle d'Andratx...), posem sense més demora fil a l'agulla i a finals de mes, com a tard, tindrà vostè a la seva bústia la història de vida que ens ha encarregat.

Com que la feina és la feina i tot i que sigui un plaer treballar per a vostè, no treballem per a vostè per plaer, li agrairem que, a volta de correu, ens indiqui la forma de pagament que prefereixi: efectiu, espècies o paypal, que són les que utilitzem de forma habitual.

Res més per ara. Aviat rebrà notícies nostres. De Mallorca estant, atentament seu,

Gaspar Real (Cabanach Facts & Research)


* * *